Onze diensten

Zaakwaarnemingen

Om gemak en structuur te krijgen voor de eigen financiŽn is er deze mogelijkheid. Veelal is dit voorafgaand aan een beschermingsbewind of curatele. Via een overeenkomst/volmacht wordt Metkar's gemachtigd om de financiŽle zaken te regelen. Op elk moment kan de volmacht, met inachtneming van een opzegtermijn, worden ingetrokken.

 

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind kan een mogelijkheid zijn als iemand beschermd moet worden tegen zichzelf of tegen derden, die misbruik dreigen te maken van de (tijdelijke) onmacht van de cliŽnt. Via een aanvraag aan de rechtbank wordt een beschikking afgegeven, waardoor Metkarís gerechtigd wordt de financiŽle zaken te regelen. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de rechtbank.

Curatele

Personen, die vanwege fysieke- of psychische beperkingen niet meer in staat zijn om voor zichzelf op te komen, kunnen onder curatele worden gesteld. Zij zijn dan handelingsonbekwaam. De curator behandeld de materiŽle en niet-materiŽle belangen. Via een aanvraag aan de rechtbank wordt een beschikking afgegeven, waardoor Metkarís gerechtigd wordt deze zaken te behartigen. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de rechtbank.

PGB
(Persoonsgebonden budget)

Het voeren van de administratie van het persoonsgebonden budget. Wij bemiddelen tevens bij het zoeken van passende zorgverleners. Dit geschied door middel van een zorgovereenkomst.

Belastingen

Het voeren en afhandelen van de fiscale zaken.

Nalatenschappen

De begrafenis regelen en het uitvoeren van de laatste wil. Dit kan alleen geschieden met een notariŽle akte, een codicil of na overlijden met een getekende volmacht van de nabestaanden. Ook sluiten wij de bestaande administratie af zowel richting de dagelijks gebruikte faciliteiten als fiscale zaken.

Wat doet Metkar's niet*

Metkar's stelt geen saneringsplannen op voor lopende en nieuwe schulden

Metkar's vraagt geen uitkeringen aan

Metkar's regelt geen alimentatie en voert geen procedures voor het verkrijgen van alimentatie

* Bij alle diensten kunnen uitzonderingen en/of toevoegingen optreden in het pakket van dienstverlening.

2006 metkars ©