Voor wie werkt Metkar's

Metkar's werkt onder andere voor:

Stichting Parnassia

Parnassia is een psycho-medisch centrum. Wij behandelen, begeleiden of verplegen jaarlijks zoín 24.500 mensen met psycho-medische problemen of ziekten.


Parnassia werkt vanuit ruim 40 locaties en is onderdeel van de Parnassia Groep.

'Mijn ervaringen met Metkar's Budgetbeheer zijn prima te noemen. Opvallend vind ik de snelle reakties via telefoon of mail. Daarbij spreekt mij de betrokkenheid van de medewerkers aan.

B.Vis
Maatschappelijk Werkende

www.parnassia.nl

Fonteinenburg

RIBW Fonteynenburg geeft ondersteuning aan personen die moeite hebben met hun maatschappelijke functioneren. Dit zijn vooral mensen met psychische en sociale beperkingen. RIBW Fonteynenburg biedt ook begeleiding aan doven en slechthorenden met psychische en sociale beperkingen.

Veel van de cliŽnten van RIBW Fonteynenburghebben moeite met het voeren van de administratie of hebben schulden wanneer ze worden aangemeld.

Waneer een cliŽnt niet genoeg heeft aan de ondersteuning die
RIBW Fonteynenburg kan bieden, schakelt RIBW Fonteynenburg graag de hulp in van Metkarís Hulp & Adviesbureau.

www.fonteynenburg.nl

Zorgring

De Zorgring is er voor iedereen die zorg wenst of nodig heeft, zowel thuis, in het verzorgingshuis als in het verpleeghuis. Zorgring is er ook voor aanstaande ouders, jonge gezinnen en iedereen die gewoon gezonder wil leven.

www.zorgring.nl

Reakt

REAKT levert activiteiten voor en in samenwerking met mensen met een psychische handicap. REAKT biedt mensen met een psychische handicap steun in hun functioneren zodat zij met succes en naar tevredenheid kunnen werken, leren en sociale contacten kunnen ontwikkelen en onderhouden. REAKT bevordert de maatschappelijke integratie en gaat hierbij uit van individuele wensen en mogelijkheden.

www.reakt.nl

Gemeente Den Haag

www.denhaag.nl

Thuiszorg

Rivierduinen

Humanitas

De Compaan

De Fleury Stichting

MEE

RIBW

REC

De Bruggen

Ipse

Haeghe Groep

Kwadraat

 

 

 

 

Metkar's werkt voor, en nauw samen met, de onderstaande organisaties en/of instellingen:

  • Verpleeginstellingen

  • Zorginstellingen

  • Maatschappelijk werk

  • Rechtbanken

  • WSNP

  • Gemeentes

  • Psychiatrische inrichtingen

  • Curatoren

  • Advocaten


2006 metkars ©