Formulieren

Deze formulieren zijn gemaakt in PDF-formaat.
Hieronder kunt u lezen hoe u deze formulieren het beste kunt invullen en versturen.
Klik met de rechtermuisknop op het formulier wat u wilt downloaden en kies hierbij voor de optie “Opslaan als”.
U kunt dit bestand dan via uw computer afdrukken en invullen.
Als u deze handmatig heeft ingevuld kunt u deze opsturen naar onderstaand adres:

Metkar’s Budgetbeheer
Inzake: Naam client
Postbus 7011
2710 AA Zoetermeer


Intake formulier

Verzoek tot bewindvoering
Akkoordverklaring omtrent inkomen en vermogen
Akkoordverklaring bewindvoering
Brief rechtsbijstand


Verzoek tot curatele
Akkoordverklaring curatele
Akkoordverklaring omtrent inkomen en vermogen
Brief rechtsbijstand

Folder curatele, bewind en mentorschap 2006 metkars ©